Sentral for brannventilasjon

Informasjon

Sentral serie EMB7300 er konstruert etter retningslinjene til iOS-EN12101-9. Serien tilbyr en moderne og fleksibel brannsentral med mange funksjonsmuligheter, kombinert med programmerbare funksjoner for å utarbeide ønsket løsning. Det er også avsatt plass for 2 stk modulkort som muliggjør funksjonsutvidelse. Strømforsyningen er konstrueret iht. DS-EN12101-10 og sentralen oppfyller således alle krav til anvendelse i ett moderne ABV anlegg. EMB7300 serien leveres med kapasitet fra 2 A til 20A med 1 eller 2 motorlinjer. Stålskap med eller uten innebygget brannstyring og ventilasjonsbetjening.

KS2 24 V DC / 230 V AC

InformasjonFor elektronisk åpning og lukking av vindu, luker osv. Passer for topp, bunn og sidehengsel. Åpningslengde fra 250 til 800 mm. Hastighet 14,5 mm/s. Max kraft 300 N. For røyk og komfortventilasjon. Anbefales bare for solo drift.Kjedemotoren fra Ferralux har...

PLA 24V

InformasjonFor elektronisk åpning og lukking av vindu, luker osv. Passer for topp, bunn og sidehengsel. Åpningslengde fra 150 til 600 mm. Hastighet 7,9 mm/s. Max kraft 250 N. Myk start og stopp. For røyk og komfortventilasjon.