InformasjonRecord DFA 127 – Nødstrømbatteri Nødstrømsenheten er en kompakt enhet utført i samme materiell som DFA 127 automaten. Enheten er beregnet til å montere som en diskret forlengelse av automatikken. Den kan også monteres som en separat enhet i...