Sentral for brannventilasjon

Sentral serie EMB7300 er konstruert etter retningslinjene til iOS-EN12101-9.
Serien tilbyr en moderne og fleksibel brannsentral med mange funksjonsmuligheter, kombinert med programmerbare funksjoner for å utarbeide ønsket løsning. Det er også avsatt plass for 2 stk modulkort som muliggjør funksjonsutvidelse.

Strømforsyningen er konstrueret iht. DS-EN12101-10 og sentralen oppfyller således alle krav til anvendelse i ett moderne ABV anlegg.
EMB7300 serien leveres med kapasitet fra 2 A til 20A med 1 eller 2 motorlinjer.
Stålskap med eller uten innebygget brannstyring og ventilasjonsbetjening.

Beskrivelse

Brosjyre | Mont. anvisning | Bilder | Deleliste

Ring oss
Kart