Batterienhet (nødstrøm)

Record DFA 127 – Nødstrømbatteri
Nødstrømsenheten er en kompakt enhet utført i samme materiell som DFA 127 automaten.
Enheten er beregnet til å montere som en diskret forlengelse av automatikken.
Den kan også monteres som en separat enhet i nærheten.

Beskrivelse

Brosjyre | Mont. anvisning | Bilder | Deleliste

Ring oss
Kart