Dokumentasjon

Vi utfører service og vedlikehold på alle våre produkter

Våre serviceteknikere har de beste kunnskaper og er autorisert på produktene.
Gunstig serviceavtale tilbys alle våre kunder som skulle ønske dette.

Folketellingssystemet FlowControl

Automatiske porter og veibommer

Pullert Brosjyre

Gard 8 Brosjyre

Gard 8 Mont. anvisning

Gard 12 Brosjyre

Gard 12 Mont.anvisning

Svingportmotor Brosjyre

Skyveportmotor Brosjyre

Automatiske skyve- og heveluker

Clickitup hev/senk glassrekkverk

Dørlukkere og koordinatorer

8000 Serien Brosjyre

JC 250/350 Brosjyre

OTS 430 Mont. anvisning

Slagdørautomatikk

Batterienhet Brosjyre

Record DFA 127 Brosjyre

Record DFA 127 Mont. anvisning

Komplett dørpartier

Record 16 RST Brosjyre

Record 16 RST Mont. anvisning

FST Automatisk skyvedør Brosjyre

Skyvedørsautomatikk

Record 20 Skyvedørsautomatikk

Record 16 RST Brosjyre

Record 16 RST Mont. anvisning

Record 16 PST Hjørne Brosjyre

OllyC automatikk Brosjyre

Pendeldører, Bendelgardiner og Hurtigporter

Impulsgivere Aktive og passive

Optex IR-føler OA-203 C / manual

Impulsbryter Hitron – berøringsfri / Brosjyre

Impulsbryter Hitron – berøringsfri / Mont. anvisng

Fotbryter Brosjyre

Adgangskontroll, kodelås og kortlesere

F007 Brosjyre

F007 Mont. anvisning

R_Force Brosjyre

R_Force Mont. anvisning

W3-A Brosjyre

W3-A Mont. anvisning

R-COD 500 Brosjyre

R-COD 500 Mont. anvisning